Bireyleri travmadan uzaklaştırıp kendileri ve iş dünyası için daha iyi bir geleceğe yeniden odaklamak

How to Refocus Workers and Improve Productivity
Bilmem siz de katılırmısınız ama yapılan bir araştırmaya göre, 11 yıllık bir evlilikten sonra eşler birbirlerinin mimiklerin aldığı için birbirine benzemeye başlarmış. En azından David T. Neil ve Tanya L. Chartrand böyle bir bulgudan bahsediyorlar. Bunu düşünerek ben de vaktimizin çoğunu iş hayatında geçirdiğimizi ve ekranda bile olsa sürekli aynı kişileri gördüğümüzü düşündüm. Özellikle uzun süre aynı ortamda çalışanların da etrafındakilerin davranışlarını yansıtıyordur diye düşündüm. Bu durumda özellikle liderlerin, çalışanına karşı daha şefkatli davranışlar sergileme konusunda etkili rol modeller olarak hizmet etmeleri gerektiğini ve insanların temel ihtiyaçlarına özen göstermek için benzersiz bir şekilde konumlandırıldığını fark ettim. Çalışanların duygularına ilgi göstermek, özellikle de bu tür eylemlerin görünür olmasını sağlamak ve altındaki çalışanların bunu örnek alarak taklit etmesini başarmak bir şirketin kültürünün iyileşmenin anahtarı olabilir. Bireyleri ve ailelerini kontrol etmek, sözlerle veya küçük minik takdirnamelerle minnettarlık ifade etmek, genel olarak teşekkür etmek veya başkaları tarafından yapılan şefkatli eylemleri herkesin önünde takdir etmek, şirket içerisinde Liderlerin etrafındakilere özen göstermek için yapabilecekleri ufak jestlerdir.

Liderler ayrıca, karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir topluluğu daha da güçlendirmek için çalışanların şefkatli davranış profilini teşvik etmeli ve geliştirmelidir.
Hepimizin artık çok iyi bildiği gibi temel ihtiyaçları ile meşgul olan çalışanların üretkenliğe odaklanması zordur.
Kişiler için bu temel endişelerin giderilmesi, kuruluşunuzun amacına ve stratejik hedeflerine katkıda bulunmaya devam etme kapasitelerini serbest bırakacaktır.

İnsanların keder, kaygı ve korkularını paylaştığı, zayıflıklarını rahatça gösterebildiği bir topluluk olarak bir araya geldiği bir ortamda, liderler, karşılıklı kabul, samimiyet ve umutla dolu bir kültürü geliştirmek için büyük bir fırsata sahiptir.
Bu enerjiyi organizasyonun hedefine yönelik çalışmalara yönlendirebilirler. Liderler,
arzu edilen bir geleceği inşa etmek için birlikte çalıştıkları kişilerin umudunu ateşlemek ve insanların bir parçası olmaktan heyecan duyacakları gelecekteki bir organizasyonun imajını yaratmak için benzersiz bir şekilde konumlandırılmıştır.

Amaç, bireyleri travmadan uzaklaştırıp kendileri ve iş dünyası için daha iyi bir geleceğe yeniden odaklamak ise eğer, insanları ortak kurumsal değerlerine, kimliklerine ve amaçlarına yeniden bağlayarak başarılabilir.

About the Author

You may also like these