Hedef belirleme nedir?

Hedefler neden önemlidir?

Hedefler kişisel ve profesyonel başarı için çok önemlidir ve faaliyetlerinize bir amaç verir. Ayrıca sizi belirli sonuçlardan sorumlu tutarlar.

Hedef belirleme sayesinde, siz ve ekibiniz nereye gitmek istediğinize ve oraya ulaşmak için ne yapmanız gerektiğine karar verirsiniz. Ekibinizle birlikte çalışarak belirli, zorlu hedefler tanımlayarak, hem onlara hem de kendinize yüksek düzeyde performans elde etmenin yolunu açmış olursunuz.

Hedefler belirlemek ekibinizdeki performansı ve motivasyonu çeşitli şekillerde artırır:

 • Hedefler davranış değişikliğini motive eder. Açık ve ilgi çekici bir hedef belirlediğinizde, ona ulaşmak için gereken yeni davranışları benimsemeye motive olursunuz.
 • Hedefler yön verir. Bir hedef belirlediğinizde, dikkatinizi doğal olarak atacağınız bir sonraki adıma yönlendirirsiniz. Sonuç olarak, kendinizi zihinsel olarak doğru yöne yönlendirirsiniz ve eylemleriniz düşüncelerinizi takip eder.
 • Hedefler ivme kazandırır. Bir hedefe ulaşmak için ilerleme kaydettiğinizde, başarıyı hissedersiniz. Bu his, ruh halinizi ve enerjinizi yükselten  dopamin adı verilen bir beyin kimyasalını serbest bırakır ve bağımlılık yaratabilir. 😀
 • Hedefler geri bildirim oluşturur. Tanımladığınız bir hedefe ulaşmaya çalışırken davranışınızı değiştirdiğinizde, hedefe doğru ilerleme kaydedip edemediğinizi gösteren bir geri bildirim alırsınız. Bu geribildirimi gerektiğinde düzeltmeler yapmak için kullanabilirsiniz.
 • Hedefler karakter oluşturur. Hedeflerinizi tanımlama süreci, sizin için gerçekten önemli olan şeyleri anlamanıza yardımcı olur. Bu sayede hedeflerinize ulaştıkça, etkinliğinizi artırırsınız, bu da karakterinizi oluşturur.

Hedef belirleme, kendiniz, ekibiniz veya kuruluşunuz için değer yaratan hedefler tanımladığınız bir süreçtir. Hedefler belirlediğinizde, belirli sonuçları elde etmeyi taahhüt edersiniz ve bunu yapmak için bir plan yaparsınız.

”Hedefleri belirlemek ve başarmak önemli bir kişisel beceridir.” Hedeflerin nasıl net bir şekilde tanımlandığını öğrenerek, sonra da onlara ulaşmak için disiplinle çalışmak, bir başarı kültürü aşılamaya yardımcı olur.

Hedef Türleri

Yönetici olarak birçok hedef belirlersiniz:

Şirket odaklı hedefler

Biriminiz ve şirketiniz için değer yaratmak üzere sizin ve grubunuzun ne yapacağını tanımlar.

Birim hedefi: Ekibinizin bir bütün olarak neyi başarmaya çalışacağı.
Örnek: Ekibiniz, müşterilerinizin deneyimini geliştirmek ve ürün hakkında bilgi edinmelerini ve satın almalarını kolaylaştırmak için bir ürün web sitesini yeniden tasarlamak istiyor.

Bireysel hedefler: Her çalışanın birim hedeflere ulaşmasına nasıl katkıda bulunacağı. Örnek: Web tasarımcınız, geliştirme zamanından tasarruf edecek ve yeni sitenin bakımını ve güncellenmesini kolaylaştıracak bir web içerik yönetim sistemini araştırma ve seçme hedefini belirler.

Kişisel gelişim hedefleri 

Birey olarak gelişmek için, siz ve çalışanlarınızın her biri kişisel gelişim hedefleri belirlemeniz gerekir. Bu hedefler hem kişisel yaşamınız hem de profesyonel yaşamınızla ilgili olabilir. Örnek: Ekip üyelerinizden birinin yönetici olma hedefi vardır. Etkili bir yönetici olmak için gerekli liderlik becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak bir proje ekibine liderlik etmesini öneriyorsunuz.

Farklı hedeflerin farklı zaman dilimleri vardır. Bazıları bir-iki ay içinde ulaşmayı hedeflediğiniz; bazıları, aylar hatta yıllar sonra sonuçlanacak hedeflerdir. Genellikle, kısa vadeli hedeflere ulaşmak, enerjik kalmanızı ve uzun vadeli bir hedefe doğru çalışmaya teşvik eden küçük kazançlar kazanmanıza yardımcı olabilir.Örnek: Şirketinizde önemli bir ürün grubunu yönetmek istiyorsunuz ve bu hedefe ulaşmanın zaman ve çaba gerektireceğini biliyorsunuz. Kısa vadede, nihai hedefinize ulaşmak için ihtiyaç duyacağınız bazı bilgi ve becerileri geliştirmenize yardımcı olacak birkaç küçük proje üstleneceksiniz.

Vizyoner Hedefler

Birçok şirket, dünyadaki değişiklikleri teşvik etmeyi amaçlayan vizyoner hedefler koyuyor ve kamuoyuna duyuruyor.

 • Belirli araç modellerini içeren trafik kazalarını ortadan kaldırmak
 • Taşımayı yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları ile güçlendirmek
 • Bir şirketin tüm ürünlerinin hizmet ömürlerinin sonunda geri dönüştürülmesi
 • Sıfır atık üreten üretim operasyonlarının tasarlanması

Bu tür vizyoner hedeflere ulaşmak, dünyayı daha iyi bir yer haline getirir ve bir şirketin yetenekleri kendine çekmesine ve markasını güçlendirmesine yardımcı olabilir. Ancak bu hedeflere ulaşmak için şirketler aşağıdaki gibi büyük soruları ele almalıdır.

 • Tedarikçilerimizi hedefe ulaşmamıza yardımcı olmaya nasıl ikna edeceğiz?
 • Ciddi kaynak kısıtlamaları ile karşı karşıya kalırsak devlet kurumlarından ve diğer oyunculardan nasıl yatırım çekebiliriz?
 • Ürün geliştirme, üretim ve lojistik gibi temel işlemleri nasıl yeniden yapılandırmalıyız?
 • İşgücü piyasalarıyla (ihtiyaç duyulan yetenekleri çekmek için) ve ürün pazarlarıyla (yeni tekliflere yönelik talep kaynaklarını bulmak için) nasıl farklı etkileşim kurmamız gerekecek?

Bu değişim derecesini yönetebilen şirketler, vizyoner hedeflerini gerçeğe dönüştürmek, dünya için olduğu kadar, kendileri için de yeni bir değer yaratmak için bir şans elde ederler.

Hedef Uyumlama

Bireysel, birim ve şirket hedefleri uyumlu olduğunda, çapraz amaçlarla çalışmak yerine birbirlerini desteklerler. Hedef uyumu, bir kuruluşun stratejilerini yürütmesine ve bu stratejilerin vaat ettiği iş değerini (pazar liderliği, yenilikçilik veya kârlılık gibi) elde etmesine yardımcı olur.    Örnek: Bir şirket hızla yenilikçi ürünler sunarak sektöründe pazar payı lideri olmayı hedeflemektedir. Bu stratejiyi desteklemek için, ürün geliştirme birimi, yeni ürünler tasarlama kapasitesini artırmak için ek personel alma hedefini belirler. Satış birimi saha temsilcilerini yeni ürünler konusunda eğitme hedefini belirler. Finans birimi, ürün satışlarının izlenmesini iyileştirmek için bütçeleme ve raporlama yazılımını iyileştirilmesi hedefini belirler.

Bu birimlerin her birindeki ekip üyeleri, birim hedeflerini desteklemek için gereken bireysel hedefleri belirler. Örneğin, bir ürün geliştiricisi olan Ahmet, ürün yeniliğine yeni yaklaşımlar üzerinde çalışmaya karar verir. Satış ekibi lideri Semra, yeni eğitim materyalleri oluşturmayı taahhüt ediyor. Finans departmanında muhasebeci olan Murat, yeni yazılım uygulamalarını araştırmaya ve bunların artılarını ve eksilerini karşılaştırmaya karar verir.

Birçok büyük kuruluşta, üst düzey kurumsal strateji, daha düşük seviyelerden akan fikirler ve bilgilerden etkilenir. Günlük çalışmaları sayesinde, ön saflardaki yöneticiler müşteri ihtiyaçları, teknoloji ve rakiplerin hareketlerindeki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olurlar. Bilgilerini birbirleriyle ve üst düzey yöneticilerle paylaşırlar. Kuruluştaki tüm düzeylerden gelen bilgiler kuruluşun stratejisinin şekillendirilmesine katkıda bulunur.

Her seviyedeki yöneticiler ve çalışanlar, üst düzey stratejinin ne olduğunu anladıktan sonra, bu stratejiyi destekleyen hedefler tanımlayabilirler. Dahası, bireyler ve birimler belirledikleri hedeflerin birbirini nasıl etkilediğini keşfedebilir, böylece birbirlerinin hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilirler. Bu karşılıklı bağımlılıkları anlamak çok önemlidir. Örneğin, yeni tanımlanmış hedefine ulaşmak için bir ünitenin başka bir üniteden hangi bilgilere ihtiyacı olacaktır? Bir birimin diğeri için ne gibi görevleri yerine getirmesi gerekir?

Her çalışan, işle ilgili hedeflerinin birimin hedeflerini nasıl desteklediğini ve birimin hedeflerine ulaşmasının kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olacağını anlamalıdır. Ancak o zaman şirket içerisinde başarıyı yakalama ihtimaline ulaşabilecektir.

About the Author

One thought on “Hedef belirleme nedir?

Comments are closed.

You may also like these