Liderler için öz-koçluk

Liderin günlük işi işleri sonuca doğru götürürken, karmaşıklığı, belirsizliği ve çevreden gelen baskıyı dengelemektir.
Her şeyden önce, iş gücünün stratejik öneme sahip olan konular üzerinde çalışması için onlara ilham vermeli, motive etmeli ve netlik sağlayarak odaklanmalarını sağlamalıdır. Kendi yeteneklerini korumalı ve geliştirmeliler ki, böylece birlikte çalıştıkları kişilerin potansiyellerini daha da artırabilsinler.

Konumları gereği çoğu zaman yanlız kalabilirler ve bu nedenle çevrelerinden her hangi bir meydan okuma veya geribildirim alamazlar; bu da düşüncelerini genişletmelerine, farklı perspektifleri düşünmelerine engel olabilir.

Koçluk sürecini kucaklayan liderler, liderlik koçluğundan en çok faydalanan kişilerdir. Sanki biraz tekerleme gibi oldu. 🙂

Aslında söylemek istediğim şey; her ne kadar lider de olsalar, kendi gelişim alanlarının farkına varıp, bunun üzerinde çalışarak performanslarını artırmanın yolunu bulabilirler.

Kendi deneyimlerime göre, liderler için en şaşırtıcı, karşılaştıkları zorluklar ve kafalarını meşgul eden şey, yine kendi düşünce kalıpları, tepkileri veya davranışlarıdır. Örneğin; beklenmedik bir şekilde özgüvenlerinin zayıf düştüğünü fark etmeleri, zamanı etkin kullanamadıklarını anlamaları yada meydan okunduğunda duygusal tepkiler vermeye başladıklarını fark etmeleri bunlardan sadece birkaçıdır.

Aslında kendilerini engelleyen şeyin, bazı bilinçaltı inanış, tutum ve davranışların olduğunu fark ettiklerinde, hem kişisel hem de çalıştıkları organizasyon açısından tüm karmaşayı çözebilecek bir noktaya gelebilir, yaptıkları seçimler hakkında daha kapsamlı bir farkındalıkla, tepki vermek yerine nasıl yanıt verebileceklerini öğrenirler.

İşte bu yüzden iyi liderler kendi kendine koçluk yapmayı öğrenirler. Bu sayede birlikte çalıştıkları kişilere gerekli desteği vererek onların da gelişimine katkı sağlarlar.

Herkes eminim kendi gelişimine katkıda sağlayacak bir lider ile çalışmak ister. Peki biz öyle bir lider olabilir miyiz?

İşte size bir mini öz-koçluk egzersizi:

  • Lider olarak sizi en çok meşgul eden sorun nedir?
  • Bu konuyla ilgili olan etkenleri küçük kağıtlara(post-it) not alın; her bir not kağıdı 1 adet etkeni temsil etsin.
  • Sorun giderildiğinde durum ne olacaktı? (yine post-it’inizi kullanarak ayrı ayrı not alın)
  • Sorundan çözüme giden yolda neler var?Bunları da lütfen not edin.
  • Tüm bunları aşağıdaki gibi yerleştirin ve inceleyin.
  • Bazı varsayımlarınız olmuş olabilir mi, bunlar nelerdir? Unutmayın varsayımlar sizin düşmanınızdır. Bunları gerçeklerle değiştirmeniz gerekmektedir.
  • Çözüm yolunda koyduğunuz şeylerden 2-3 tanesini seçin ve harekete geçin.

Anlatmaya çalıştığım şey ile yaklaşık olarak şöyle birşey oluşmuş olmalı:

About the Author

You may also like these