Dünyanın dijital olarak en ileri ülkeleri hangileri?

Sergey Brin ve Larry Page, alan adı google.com’u kaydettirdiklerinden beri henüz 20 yıl ve Steve Jobs’un San Francisco’daki bir sahneye çıkıp iPhone’u tanıtmasından bu yana sadece 10 yıl geçti. Yine de bu kısa sürede dijital teknolojiler dünyamızı farklılaştırdı. Bu değişimlerin hızla gerçekleştiği dünyada ülkeler bazında da farklılıklar bulunmakta. Bugün size bu konuda Uluslararası Kamu-Özel İşbirliği Örgütü olan Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı bir incelemenin sonuçlarını paylaşmak istiyorum.

Dijital Momentumun Dünyaya Eşlenmesi

Tufts Üniversitesi’ndeki Fletcher Okulu ve Mastercard arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak Dijital Evrim İndeksini oluşturdukları ve 60 ülkedeki dijital evrimin durumunu ve oranını analiz ettikleri Bu evrim, dört sürücü arasındaki karşılıklı etkileşim sonucudur ve yaklaşık 170 gösterge vardır.

Araştırmada şunlara bakılmıştır:

1. Dünya’daki dijital evrim modelleri nelerdir? Bu kalıpları hangi faktörler açıklar ve bölgeler arasında nasıl değişir?

2. Dijital rekabet gücü yüksek olan ülkeler hangileri? Rekabetçiliğin başlıca nedenleri hangileri: kamu veya özel sektör?

3. Ülkeler dijital momentumunu nasıl hızlandırıyor?

Her ülkenin mevcut dijital evrim durumunu ve zaman içindeki dijital evrimin hızını ölçerek, dijital evrenimizin bir haritasını oluşturmuşlar(aşağıdaki tabloya bakınız). Bu tablodaki ülkeler dört bölgeye ayrılıyor: Dikkat çeken(Stand out), Duraklama(Stall Out), Potansiyel(Break Out), İzleme(Watch Out). Bazı ülkeler birden fazla bölgenin sınırında.

 

 Plotting the digital evolution index, 2017

Image: Harvard Business Review

Dikkat çeken(Stand out) ülkeleri son derece dijital olarak gelişmiş ve yüksek bir ivme arz ediyor. Mevcut avantajlarını etkili  bir şekilde geliştirerek, yenilikçiliği yönlendiren liderlerdir. Bununla birlikte, inovasyon odaklı genişlemelerin çoğu zaman olduğu gibi, zamanla sürekli yüksek bir ivmeyi sürdürmek zor. İleride kalmak için, bu ülkeler inovasyonu en iyi şartlarda tutmalı ve yeni talep üretmelidirler; bu da başarısız olma riskini beraberinde getirir.

Duraklama(Stall Out) ülkeleri, yavaşlayan ivme sergilerken yüksek bir dijital ilerleme durumunun keyfini çıkarıyor. DEI 2017 sıralamasında (Norveç, İsveç, İsviçre, Danimarka ve Finlandiya) olan top5  ülke   duraklama bölgesinde bulunuyor ve büyümeyi sürdürmenin zorluklarını yansıtıyor. Bu “dijital platoları” aşmak, bu ülkelerin kendilerini yeniden icat etmesi, liderliğinde yükselen dijital bir teknolojiye girmesi ve inovasyon engellerini ortadan kaldırması için bilinçli bir çaba gerektirir. Duraklama(Stall Out) bölgesinde yer alan ülkeler olgunluk, ölçek ve ağ efektlerini kendilerini yenilemek ve büyümek için kullanabilir.

Potansiyel(Break Out) ülkeleri mevcut dijitalizasyon seviyelerini düşük seviyede buluyorlar ancak hızla gelişiyorlar. Potansiyel(Break Out) ülkelerinin yüksek ivme ve büyümeye ilişkin önemli boşlukları, onları yatırımcılara çekici kılmaktadır. Genellikle nispeten zayıf altyapı ve düşük kurumsal kalite ile geri çekilen Potansiyel(Break Out) ülkeleri, yeniliği besleyip sürdürmek için daha iyi kurumlar yetiştirmek için iyi şeyler yapar. Bu ülkeler, Çin, Malezya, Bolivya, Kenya ve Rusya, geleceğin önemli Ülkeleri olma potansiyeline sahiptir.

Dikkat gereken(Watch Out) Ülkelerin, düşük dijitalleşme seviyesi ve düşük momentumuyla önemli zorluklarla yüz yüze olduğuna dikkat edin; Bazı ülkelerde, bu ülkeler kendi dijitalleşme hızlarında geriye bile gidiyorlar. Bu ülkelerden bazıları, ciddi altyapı boşlukları, kurumsal kısıtlamalar ve tüketici talebinin az gelişmişliği karşısında dikkate değer bir yaratıcılık sergiliyor. Bu ülkelerin ivme kazanması için en kesin yol, mobil internet aralığını kapatarak internet erişimini iyileştirmektir – yani cep telefonu sayısı ile internet erişimine sahip cep telefonu sayısı arasındaki fark.

Özellikle, dünyanın en önemli ekonomilerinden ikisi olan ABD ve Almanya ile üçüncü Japonya Dikkat çeken(Stand out)ve Duraklama(Stall Out) bölgelerinin sınırında. Bu durumdan kurtulabilmek için bulundukları ortamdaki riskleri tanımaları ve politika müdahalelerinin bir ülkeyi daha fazla rekabet gücüne sahip bir bölgeye itmek için nasıl etkili olabileceğini araştırmak için daha küçük, daha yüksek ivme kazanmış ülkelere bakmaları esastır. Bu arada, İngiltere’nin dijital ivmesi AB’deki akranlarından daha güçlü.

Açıkçası, dünyadaki en heyecan verici bölge, dijital olarak konuşurken, Çin ve Malezya örnekleri ile Asya’dır. Bu bölgede bol miktarda yatırımcı ve girişimci ilgisi beklemek mümkündür; siyasi kurumların istikrarlı ve destekleyici olması kritiktir.

Bir Dijital Hindistan kampanyası ve dijital ödemeleri artırma girişimleri de dahil olmak üzere politika liderliğindeki birçok politika önlemi ile Hindistan, ülkedeki genel düşük evrim seviyesine dikkat etmeli. Bu, herhangi bir girişimle sürüklenebilir. Bu tür ortamlarda dijital evrimi artırmak için daha geniş, daha sistemik değişiklikler gerekir.

Afrika’daki en büyük iki ekonomi olan Nijerya ve Güney Afrika, sırasıyla Potansiyel(Break Out)ve Dikkat gereken(Watch Out)sınırlarında kalıyor; dijital anlamda meraklı Kenya, gelişen bir ekosistemi bir araya getirerek etkileyici bir seviye yakaladı. Buna paralel olarak, Latin Amerika’daki ülkeler, Kolombiya ve Bolivya gibi daha küçük hareket eden ülkelerden dersler çıkarabilir.

 

Sonuç olarak, dünyanın dijital ekonomisi fırsat ve riski dengede tutan bir eşik noktasında duruyor. Açıkçası, bunun büyük bir kısmı, dünyadaki ülkelerde yaşanan dijital momentumun yanı sıra sayısal evrimi yöneten güçlerin sistemik niteliğiyle ilgilidir. Hiç kuşkusuz,Dikkat çeken(Stand out) ve Potansiyel(Break Out) ülkeleri, güçlü sayısallaştırma oranlarının bir kombinasyonu ve hükümetlerin dijital ekonomileri düzenleyerek katılımından faydalanıyorlar.

Yapay zeka gibi dönüşüm teknolojileri, yaygınlaşan değişikliklere neden oluyor, düzenleyici ve siyasi düşünceler dijital pazarların pürüzlülüğüne neden olarak, bu yılın Dijital Evrim Endeksinde tasvir edilen dünya düzeni nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like these