Ömür'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, kendi CV’ni hazırlarken adam gibi tüm bilgileri herkesin anlayabileceği şekilde yazmaktır. İşe alınabilmenin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İş başvurularında dahi, senin bu hazineni mahvetmek isteyen, dahili ve harici rakiplerin olacaktır. Bir gün, kendi ayaklarının üzerinde kalmak istiyorsan, bir işe girebilmek için, içinde bulunacağın ortamın imkanlarını iyi değerlendireceksin! Bu imkanlar her zaman “Armut piş, ağzıma düş.” şeklinde etrafında olmayabilir. Sosyal Medya, rakiplerinden daha doğru kullandığın taktirde, rakiplerine fark atıp, bugüne kadar girebileceğin en güzel işe girmene yardımcı olabilir. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün işleri zaptedilmiş, bütün şirket pozisyonlarına girilmiş ve şirketlerin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu durumdan daha elim ve daha vahim olmak üzere, şirketlerin içinde, yönetime sahip olanlar senin ne kadar faydalı olabileceğini göremeyebilirler. Hatta bu yönetimdekiler şahsi menfaatlerini, şirket çıkarlarından önde tutabilirler. Çalışanlar, bu duruma ses çıkartmadıkları için harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu durum ve şartlar içinde dahi, vazifen; kendini bu kişilere ispatlamaktır! Muhtaç olduğun kudret, adam gibi hazırlayacağın CV için ayıracağın vakit ve beyninde mevcuttur!

ATAM İZİNDEYİM! Ömür ÖZTAŞ
20 Ekim 2011

About the Author

You may also like these