Müdürünüz ile Facebook'ta arkadaş olmalı mısınız?

Siz müdürünüz ile Facebook’ta arkadaş olma konusunda ne hissediyorsunuz?  Peki ya müdürünüz size Facebook’tan arkadaşlık talebi gönderirse ne yapacaksınız? Bunun tersini düşünürsek siz müdürünüze arkadaşlık isteği göndermelimisiniz?Biliyorum bunlar öyle kolay cevaplanacak sorular değil ve tamamen müdürünüz ile olan ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Robert Half İşyeri araştırması

Daha yeni tamamlanan Robert Half İşyeri araştırması bizlere araştırmaya katılanların %43’ünün müdürleri ile LinkedIn veya Facebook gibi sitelerde arkadaş olma konusundan rahatsız olduğunu gösteriyor. Müdür olanların da %47’si çalışanlarıyla aynı ortamı paylaşmaktan kaçındığı ortaya çıkmış.

Dahası, sadece %26’lık bir oran iş arkadaşları ile bu ortamı paylaşmaktan memnun olduğunu söylemiş. İlginç bir şekilde %3’ü iş arkadaşlarıyla bu platformda arkadaş olmanın işyerindeki ilişkilerine bir olumsuz etkisinin olduğunu düşünmüş. Sonuçta, üçte birine yakını Facbook gibi ortamlarda iş arkadaşı veya müdürü ile arkadaş olmaktan çekiniyor.Sadece %13’ü Facebook’un iş yerindeki ilişkilere katkısı olduğunu belirtmiş.

Bu bulguların gösterdiği başka birşey de şirketlerin şu anda olmayan ya da net olmayan sosyal medya prosedürlerinin daha net bir şekile getirilmesi gerekliliğidir.

Peki ya siz?

Asıl soruya geri gelecek olursak – müdürünüz ile Facebook’da arkadaş olmalı mısınız? Keşke buna verilebilecek tek bir cevap olsa, ama maalesef öyle değil. Bu tamamen müdürünüz ile olan ilişkinize bağlı. Eğer formal bir yapıda iseniz bence Facebook’ta birbirinizden uzak durun. Fakat eğer iyi bir bağlantınız var ise ve kişisel konularınızı da paylaşıyorsanız belki onu da ağınıza katmayı düşünebilirsiniz.

Akıllı olun

Birçok insan için Facebook hayatlarını açık seçik olarak sunan bir kitap gibi. Profillerine, duvarına ve resimlerine bakarak yapacağınız kısa bir inceleme ile kişi hakkında birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Tüm bu bilgileri müdürünüz ile paylaşmak istiyor musunuz? Akıllı olun ve geri adım atamayacağınız bu konuyu iyi düşünün.

Müdürünüz size arkadaşlık talebi gönderirse ve siz onu red ederseniz veya tersi olursa, bu yanlış bir sinyalş olarak algılanabilir. Akıllı olun ve içeriğinizde paylaştıklarınızda gerekli güvenlik ayarlarını yapmaya zaman ayırın.

Eğer bu düzenlemeyi iyi yapıp buna göre paylaşımlarınızın hangilerinin kimler tarafından göründüğü bilinci ile yaparsanız, müdürünüz ile arkadaş olmamanız için bir sorun yok. Aslında şahsi fikirm iş ilişkisine katkısı bile olacağı yönünde.

Siz ne düşünüyorsunuz? Müdürünüz ile arkadaş mısınız? Olumlu veya olumsuz bir etkisini gördünüz mü? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşır mısınız?

About the Author

You may also like these