Sosyal medya sadece genç işi mi sizce?

Eğer sosyal medyanın sadece gençlere hitap ettiğini düşünüyorsanız, bu konuda yanıldığınızı ifade etmeliyim. Yapılan bir çalışma ile Pew Research Center bizlere  50+ yaş grubunun da konuya dahil olduğunu gösterdi. Büyük çoğunluğu ilişkide oldukları kişilerle bağlantıda kalmak amacıyla bu ortamı kullanırken, hiç de azımsanmayacak bir bölümünün alışveriş konusunda isteksiz olmadığı görüldü.

Jenerasyon farkı mı, ne farkı?

Sosyal medya jenerasyonlar arasında köprü kurarak aradaki farkı kapatmak için en iyi aday gibi görünüyor. Görünüşe bakılırsa, ailenin tüm bireylerinin buluşma noktası olarak hizmet ediyor ve bir büyükanne/-baba’nın torunları ile ilteşime geçebilmesine imkan veriyor.

Profesyonel bağlantılar

Pew’in raporuna göre aynı zamanda, yaşlı jenerasyonun giderek artan Facebook,Twitter ve LinkedIn kullanımında ya birlikte çalıştıkları çalışanlarıyla iletişime geçme veya eskiden birlikte çalıştıkları kişilerle bağlantıda kalma talebinde kaynaklandığı anlatılıyor.

Baby Boomer jenerasyonuna pazarlama yapmak

Facebook ve Twitter sadece tembellik eden gençlere yönelik bir pazarlama aracı değil; orada gerçekten daha yaşlı jenerasyona ulaşmanızı sağlayacak imkanlar da sunuluyor. Online iş yapan bir işletme olarak Facebook ve Twitter’ın sadece genç segmente hitap ettiğini düşünerek hareket etmek büyük bir hata olur. Bu yüzden sosyal medya pazarlama stratejiniz içerisinde 50 yaş üstünün de adreslendiğinden emin olun bence.

Yaşlı jenerasyonda bu gelişimin olmasını sağlayan en büyük etken sosyal medya platformlarının sunduğu kolay ve rahat kullanım.

Özellikle bence sağlık sektörü içinde bir işletme için burada çok fazla fırsat olabilir. Hergün giderek artan yaşlıların sosyal medya kullanımı sağlık ve hastalıklar ile ilgili online destek arayışına dönüşüyor. Belki bu değerler Türkiye için henüz çok yüksek olmasa da bu konuda ilerleme katettiğimizi söyleyebilirim.

Sosyal bağlılık

Altın yaşlarına gelmiş olan kişiler genelde kendilerini yanlız hissederler. Facebook & Twitter gibi  sosyal medya platformları sadece bu yanlızlığı unutturmayı değil, daha da önemli olan birbirleri ile sosyalleşmelerini artırıyor.

Altın yayıllarda twitlemek

Facbook’un bu yaş grubunda bu kadar popüler olması anlaşılabilecekken, raporda Twitter’ın da epey ilgi çektiğini gösteriyor. Uzun uzun yazmak yerine kısa ve öz yazılarla birşeylerin parçası olabilmeyi ve düşüncelerini paylaşmayı çok sevmişe benziyorlar.  Tabiiki e-mail ‘in yerini alabilecek düzeyde değil bunlar ancak artık Twitter’ın da bir öcü olarak görülmediğinin bir göstergesi.

Bakalım biz altın yıllarımızda ne yapıyor olacağız. Acaba telepati ile mi haberleşeceğiz?

About the Author

You may also like these